ze sprzęgłem przeciążeniowym

Wał przegubowy STANDARD / 30.2x80 / rura - trójkąt / ze sprzęgłem przeciążeniowym

Wał przegubowy STANDARD / 30.2x80 / rura - trójkąt / ze sprz...

  L=1210mm L1=1010mm 6/6 frez 34.9mm/34.9mm (1 3/8" - 1 3/8") 620Nm ze sprzęgłem przeciążeniowym  ...
Wał przegubowy STANDARD / 30.2x92 / rura - trójkąt / ze sprzęgłem przeciążeniowym i jednokierunkowym

Wał przegubowy STANDARD / 30.2x92 / rura - trójkąt / ze sprz...

  L=1410mm L1=1210mm 6/6 frez 34.9mm/34.9mm (1 3/8" - 1 3/8") 830Nm ze sprzęgłem przeciążeniowym i sprzęgłem jednokierunkowym...