ze sprzęgłem ciernym

Wał przegubowy STANDARD / 27x74.6 / rura - trójkąt / ze sprzęgłem ciernym

Wał przegubowy STANDARD / 27x74.6 / rura - trójkąt / ze sprz...

  L=1210mm L1=1010mm 6/6 frez 34.9mm/34.9mm (1 3/8" - 1 3/8") 460Nm ze sprzęgłem ciernym...
Wał przegubowy STANDARD / 30.2x92 / rura - trójkąt / ze sprzęgłem jednokierunkowym i ciernym

Wał przegubowy STANDARD / 30.2x92 / rura - trójkąt / ze sprz...

  L=910mm L1=710mm 6/6 frez 34.9mm/34.9mm (1 3/8" - 1 3/8") 830Nm ze sprzęgłem jednokierunkowym i ciernym...